Contact

Stichting MINO - Mensen In Nood Oost-Europa

Welkom
Laatste nieuws
Projecten
RoemeniŽ
Contact
Foto's
Foto's transporten
Sponsors

 

Disclaimer

U kunt op diverse manieren met ons in contact komen:

bulletPost: St. MINO, Akelei 39, 8265 KA  KAMPEN
bulletTelefoon: 038-3324191
bulletFax: 038-3323127
bulletE-mail: mino@jagerweb.nl

Verdere informatie:

bulletVolledige naam: Stichting Mensen In Nood Oost-Europa
bulletAl uw giften aan St. MINO zijn aftrekbaar van de belasting, want St. MINO heeft de ANBI-status.
bulletRekeningnummers voor algemene giften, voedselpakken, enz.:
bulletNL54 INGB 0003 5418 76
bulletRekeningnummers voor het Familie Adoptie Programma:
bullet NL86 INGB 0002 5531 61
bulletKamer van Koophandel te Zwolle: 41024537
bulletRSIN of Fiscaal Identificatienummer: 813660981
bulletBeleidspunten:
- Met minimale kosten maximale hulp verlenen.
- De goede naam die we hiermee hebben opgebouwd vasthouden.
- Geen betaald personeel in dienst nemen, maar uitsluitend werken met vrijwilligers.
bulletBeloningsbeleid: N.v.t. want St. MINO werkt uitsluitend met vrijwilligers.
bulletDoelstelling (uittreksel uit het statuut): 'Het verschaffen van materiŽle-, financiŽle- en/of morele steun aan
inwoners van landen in Oost-Europa die gebrek lijden, of die zonder hulpverlening gebrek dreigen te lijden,
alsook het geven van bekendheid omtrent de leefsituatie van deze mensen'.
bulletUitgeoefende activiteiten in 2023:
- MateriŽle en financiŽle ondersteuning van circa 22 arme gezinnen via het Familie Adoptie Programma.
- Persoonlijk bezoeken van al deze gezinnen, teneinde correct verslag uit te kunnen brengen aan de donateurs.
- Een hulptransport kon in 2023 helaas niet georganiseerd worden, vanwege belemmeringen die de Roemeense overheid
  heeft opgelegd aan hulptransporten uit Nederland en Oostenrijk.
  Dit uit onvrede over het feit dat deze landen tegen hebben gestemd over de toetreding van RoemeniŽ tot het Schengen verdrag.
  Zie ook: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-003637_NL.html
- Roemenen financieel en materieel ondersteunen bij de opvang van honderden OekraÔense vluchtelingen.
- Ondersteuning van het ziekenhuis in Bicaz met medische materialen.
- Inzameling, opslag en verpakking van de aangeboden hulpgoederen.
- Fondswerving door middel van o.a. nieuwsbrieven, website en persoonlijke contacten.
bulletFinanciŽle verantwoording (klik op het jaartal om te openen).
- over 2022
- over 2023

Het bestuur:

bulletVoorzitster: Ali ter Velde
bulletSecretaris: Ton de Jager
bulletPenningmeester: Gerrit Jan Dekker
bulletVerder verleent een groot aantal vrijwilligers medewerking aan onze activiteiten.

Wilt u van tijd tot tijd via E-mail informatie van ons ontvangen, stuur ons dan even een E-mail op mino@jagerweb.nl