Contact

Stichting MINO - Mensen In Nood Oost-Europa

Welkom
Laatste nieuws
Projecten
RoemeniŽ
Contact
Foto's
Foto's transporten
Sponsors

 

Disclaimer

U kunt op diverse manieren met ons in contact komen:

bulletPost: St. MINO, Akelei 39, 8265 KA  KAMPEN
bulletTelefoon: 038-3324191
bulletFax: 038-3323127
bulletE-mail: mino@jagerweb.nl

Verdere informatie:

bulletVolledige naam: Stichting Mensen In Nood Oost-Europa
bulletAl uw giften aan St. MINO zijn aftrekbaar van de belasting, want St. MINO heeft de ANBI-status.
bulletRekeningnummers voor algemene giften, voedselpakken, enz.:
bulletNL54 INGB 0003 5418 76
bulletRekeningnummers voor het Familie Adoptie Programma:
bullet NL86 INGB 0002 5531 61
bulletKamer van Koophandel te Zwolle: 41024537
bulletRSIN of Fiscaal Identificatienummer: 813660981
bulletBeleidspunten:
- Met minimale kosten maximale hulp verlenen.
- De goede naam die we hiermee hebben opgebouwd vasthouden.
- Geen betaald personeel in dienst nemen, maar uitsluitend werken met vrijwilligers.
bulletBeloningsbeleid: N.v.t. want St. MINO werkt uitsluitend met vrijwilligers.
bulletDoelstelling (uittreksel uit het statuut): 'Het verschaffen van materiŽle-, financiŽle- en/of morele steun aan
inwoners van landen in Oost-Europa die gebrek lijden, of die zonder hulpverlening gebrek dreigen te lijden,
alsook het geven van bekendheid omtrent de leefsituatie van deze mensen'.
bulletUitgeoefende activiteiten in 2019:
- MateriŽle en financiŽle ondersteuning van circa 22 arme gezinnen via het Familie Adoptie Programma.
- Persoonlijk bezoeken van al deze gezinnen, teneinde correct verslag uit te kunnen brengen aan de donateurs.
    (kon in 2020 niet doorgaan vanwege de coronacrisis)
- Organiseren van een hulptransport (omgeving Alba Iulia en omgeving Bicaz), samen ruim 100 m3.
    (kon in 2020 niet doorgaan vanwege de coronacrisis)
- Ondersteuning van het ziekenhuis in Bicaz met medische materialen.
- Inzameling, opslag en verpakking van de aangeboden hulpgoederen.
- Fondswerving door middel van o.a. nieuwsbrieven, website en persoonlijke contacten.
bulletFinanciŽle verantwoording (klik op het jaartal om te openen).
- over 2017
- over 2018
- over 2019
- over 2020

Het bestuur:

bulletVoorzitster: Ali ter Velde
bulletSecretaris: Ton de Jager
bulletPenningmeester: Gerrit Jan Dekker
bulletVerder verlenen er diverse vrijwilligers medewerking aan onze activiteiten.

Wilt u van tijd tot tijd via E-mail informatie van ons ontvangen, stuur ons dan even een E-mail op mino@jagerweb.nl